AiWil õigusbüroo

Aiwil õigusbüroo

AiWil Õigusbüroo meeskonnal on pikaajaline kogemus kriminaalõiguse, haldusõiguse, rahapesutõkestamise, finantspettuste uurimise, maksuõiguse samuti sisekontrolli teenuse valdkonnas.

AiWil Õigusbüroo on usaldusväärne partner õigusalaseid teadmisi nõudvate olukordade lahendamisel nii era- kui ka juriidilisest isikust klientidele. Abistame ja nõustame Teid seadusandluses ning õiguspraktikas orienteerumisel, koostame kõik vajalikud dokumendid ja kaitseme Teie huve lepingupartnerite või ametiasutuste ees.

Õigusteenuse kvaliteet ja usaldusväärsus sõltuvad peamiselt õigusnõustaja enda oskustest, teadmistest ja kogemusest.  Meie juristidel on suur teadmistepagas ja suur praktiline kogemus töötamisel õiguskaitseorganites. Järjepideva enesetäiendamise läbi hoiame end jooksvalt kursis arengutega nii Eesti kui Euroopa Liidu õiguslikus regulatsioonis ja muutustega õiguspraktikas.

AiWil õigusbüroo järgib kliendisuhetes rangelt konfidentsiaalsuse põhimõtet. Kinnitame, et meile usaldatud info on kaitstud ja hoitud, kuid samas tuletame meelde, ainult usalduslikus koostöös on võimalik leida probleemile Teie huve silmas pidades kõige soodsam lahendus võimalikult väikeste kulutustega.

Jooksev kontroll asjade üle ja asjakohane õigusabi ennetab võimalikke probleeme ning aitab vältida hilisemaid kulutusi. Peame oluliseks meie poolt pakutava õigusteenuse kiiret kättesaadavust ja oleme hea meelega abiks juba enne lepingu sõlmimist või toimingu tegemist. Aitame võimalusel välistada pikki ja kulukaid kohtuvaidlusi, kuid oleme valmis Teid esindama esimese ning teise astme kohtutes