Inimesed

Viljar Subka

Haridus:

2004 Tartu Ülikooli õigusteaduskond- võrdsustatud magister, õigusteadus

1993  Nõmme Politseiakadeemia- kesk-eriastme jurist

Töökogemus:

1993– 2011  Kaitsepolitseiamet

1990– 1993  Tallinna Politseiprefektuur, Kriminaalpolitsei.


Aivar Orukask

Haridus:

1999 Sisekaitseakadeemia politsei eriala

Töökogemus:

2001 – 2013 Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo

1999 – 2001 Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude osakond

1995 – 1999 Riigi Politseiamet, majanduskuritegude osakond

1993 – 1995 Harju Politseiprefektuur