Haldusõigus

Pakume mitmekülgset õigusabi riigi- ja haldusõiguse valdkonnas.

Näiteks pakume abi haldusaktide väljaandmisel ja haldustoimingute teostamisel, ning välja antud haldusaktide või teostatud haldustoimingute õiguspärasuse hindamisel ja nende vaidlustamisel.